محصولات

لوله های آبیاری از سایز ۱۶ تا ۶۳۰ میلی متر

لوله های آبرسانی از سایز ۱۶ تا ۶۳۰ میلی متر